Drukuj
Kategoria: Artykuł
Odsłony: 4960

Gmina Biała informuje o uruchomieniu przez WFOŚiGW w Łodzi programu priorytetowego dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych

na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w latach 2017- 2018.

Celem programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez dofinansowanie zadań polegających na wykonaniu termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie województwa łódzkiego.

Dotacja przeznaczona jest na częściową spłatę kapitału kredytu i realizowana jest za pośrednictwem banku na podstawie zawartej przez Fundusz umowy o współpracy.

TREŚĆ PROGRAMU

Formularz wniosku wraz z załącznikami

Lista_banków współpracujących z WFOŚiGW w Łodzi w ramach programu

Szczegółowych informacji dotyczących Programu udzielają pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi <kontakt>