Drukuj
Kategoria: Artykuł
Odsłony: 771

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Ziemia Wieluńsko - Sieradzka” ogłasza konkurs na stanowisko: Kierownik biura. Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”

ul. Kilińskiego 23, 98-300 Wieluń.

 Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę na czas określony –  pełny etat

Zatrudnienie z dniem 1 marca 2019r.

 Etapy konkursu:

 Zakres obowiązków:

 Wymagania konieczne:

 Wymagania pożądane:

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 22.02.2019. roku na adres:  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” , ul. Kilińskiego 23,  98-300 Wieluń lub złożyć osobiście w biurze LGD.

Przy składaniu dokumentów należy na kopercie dopisać: Konkurs na Kierownika biura