Drukuj
Kategoria: Artykuł
Odsłony: 700

Zarządzenie Nr 19/19 Wójta Gminy Biała z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie Nr 19/19 Wójta Gminy Biała z dnia 11 lutego 2019 r.

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie Nr 20/19 Wójta Gminy Biała z dnia 11 lutego 2019 r.

W sprawie powołania Komisji opiniującej oferty konkursowe na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

WZÓR OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO