Informacja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 lutego 2019 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim informuje o rozpoczęciu procedury likwidacji przejazdów

Informacja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.