Drukuj
Kategoria: Artykuł
Odsłony: 717

W dniach 10 i 11 maja 2019 r. w Ostrówku odbył się Międzypowiatowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych. Organizatorem Przeglądu był Łódzki Dom Kultury wraz Gminnym Ośrodkiem Upowszechniania Kultury

i Sportu w Ostrówku.

Przegląd miał formę konkursu w którym rywalizowało – 22 zespoły śpiewacze, 7 solistów oraz 8 prezentacji w kategorii mistrz – uczeń.

Jury w składzie:
- dr Ewa Sławińska-Dahlig – entomuzykolog z ŁDK,
- Małgorzata Dziurowicz-Kaszuba – etnograf z Sieradza,
- Tomasz Spychała – etnograf z Wielunia,

musiało podjąć bardzo trudne decyzje, gdyż wszystkie występy i prezentacje były bardzo wyrównane.
Z gminy Biała w Przeglądzie wzięły udział  dwa zespoły śpiewacze: Zespół Śpiewaczy Biała i Zespół Śpiewaczy „Naramianki” z Naramic.
Zespół z Naramic zdobył w Przeglądzie II miejsce i nagrodę w kwocie 200,00 zł, zespół z Białej – III miejsce i nagrodę w kwocie 150,00 zł.

607508463125307529784841294462602818093056n
6058292423314500935816998739348502703767552n
604469876113027527184426247958353637539840n
604162055894831782237091587632131230662656n
6034029810453286056593488647993143863541760n
602856131780666531366504343901189843189760n
20190510172506
20190510162321
20190510163055
607508463125307529784841294462602818093056n 6058292423314500935816998739348502703767552n 604469876113027527184426247958353637539840n 604162055894831782237091587632131230662656n 6034029810453286056593488647993143863541760n 602856131780666531366504343901189843189760n 20190510172506 20190510162321 20190510163055