Drukuj
Kategoria: Artykuł
Odsłony: 765

Po zakończeniu prac remontowych w sali Gminnego Centrum Informacji w Łyskorni, 16 maja 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie, w którym udział wzięli zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele

władz gminy: Wójt Gminy Biała Aleksander Owczarek, Sekretarz Gminy Biała Henryka Stempień, Skarbnik Gminy Biała Agnieszka Krzemińska oraz Przewodnicząca Rady Gminy Biała Barbara Pawełczyk. Na uroczystości nie zabrakło również Radnego Rady Powiatu Grzegorza Mielczarka, Sołtys Sołectwa Łyskornia Marty Żbik oraz Pracowników Obsługi Urzędu Gminy Biała bezpośrednio związanych z przeprowadzeniem remontu.

Ta ważna uroczystość połączona została z przypadającymi na miesiąc maj Dniami Bibliotekarza i Działacza Kultury. W związku z tym szczególnym dla bibliotekarzy i działaczy kultury świętem, życzenia na ręce pracowników Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej złożyli Wójt Gminy Aleksander Owczarek oraz Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Pawełczyk.

Spotkanie odbyło się przy słodkim poczęstunku - okazjonalnym pięknym torcie - kawie i herbacie, w bardzo przyjemnej atmosferze.

P5171769
P5161767
P5161763
P5161762
P5161761
P5161760
P5161759
P5161757
P5161755
P5161753
P5161750
P5171769 P5161767 P5161763 P5161762 P5161761 P5161760 P5161759 P5161757 P5161755 P5161753 P5161750