Drukuj
Kategoria: Artykuł
Odsłony: 930

 Z dniem 11.09.2019 r. odwołuje się zakaz podlewania upraw rolnych, ogródków przydomowych, działkowych i zieleńców oraz mycia samochodów, maszyn i pojazdów rolniczych w godzinach 5.30 – 22.30

na terenie gminy Biała wodą pochodzącą z gminnej sieci wodociągowej, wprowadzony zarządzeniem nr 69/19 Wójta Gminy Biała z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ograniczenia poboru wody z gminnej sieci wodociągowej.

Wójt Gminy Biała

/-/ Aleksander Owczarek