Drukuj
Kategoria: Artykuł
Odsłony: 494

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wieluniu nr 6/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego, na którym wystąpiła choroba zakaźna

zgnilec amerykański pszczół, sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tym obszarze.