Drukuj
Kategoria: Artykuł
Odsłony: 1015

Gmina Biała w dniu 4 marca 2021 r. złożyła wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi na odbiór odpadów zawierających azbest. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Łodzi uchwałą nr 2903/2021 z dnia 29 marca 2021 r. podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania w formie dotacji dla zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biała”.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wykonawcą zadania będzie firma PHU PIOTR Piotr Jaczyński z Leszna.

Do obowiązków wykonawcy należy powiadomienie mieszkańców o  terminie odbioru odpadów zawierających azbest.

Zadanie będzie zrealizowane do dnia 30 lipca 2021r.