Drukuj
Kategoria: Artykuł
Odsłony: 1140

Ze względu na przedłużającą się suszę,  z dniem 21.06.2021 r. wprowadza się bezwzględny zakaz podlewania upraw rolnych, ogródków przydomowych, działkowych, zieleńców i trawników oraz mycia

samochodów, maszyn i pojazdów rolniczych w godzinach 5.30 – 22.30 na terenie gminy Biała, wodą pochodzącą z gminnej sieci wodociągowej.

Zakaz dotyczy osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

W stosunku do tych, którzy nie będą przestrzegać ww. zakazu zostanie wszczęte postępowanie administracyjne: najpierw upomnienie, w dalszej kolejności kara pieniężna.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do odwołania.