Drukuj
Kategoria: Artykuł
Odsłony: 1171

Materiały dotyczące wejścia w życie istotnych zmian w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z późn. zm.), dotyczących szerokiej grupy podmiotów dokonujących czynności

z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych.