Jednak jeszcze nie teraz rozpoczną się działania na rzecz zainstalowania urządzeń do pomiaru odcinkowego prędkości w Białej. W grudniu ub. kontakt z wójtem gminy nawiązał Pan Arkadiusz Dąbrowski Naczelnik Delegatury

Centralnej w Łodzi Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

W rozmowie padła deklaracja podjęcia realizacji montażu opp z wykorzystaniem demontowanej instalacji na jednej z dróg, która straciła status drogi krajowej.  Nową lokalizację urządzenia miały znaleźć w Białej. Niestety w styczniu br. GITD wycofał swoją deklarację z powodów finansowych leżących po jego stronie.

GITD realizował będzie obecnie 39 instalacji opp w kraju. Lokalizacja w Białej jest na drugim miejscu listy rezerwowej. Działanie przeniesienia miało się odbyć poza montażem w/w 39. instalacji i bez uwzględnienia listy rezerwowej – ekstraordynaryjnie.

W tej sytuacji niezbędnym jest podjęcie  dalszych starań o przyspieszenie montażu opp w naszej gminie.