W dniach od 06-06-2022 r. do 10-06-2022 r. na terenie gminy Biała odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Szczegółowe informacje zamieszczone są poniżej.

Szanowni Państwo!
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych (od właścicieli nieruchomości zamieszkałych).

Informuję, że w dniach od 06-06-2022 r. do 10-06-2022 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych  według następującego harmonogramu:

     - 6 czerwca (poniedziałek)   -   Kopydłów, Klapka, Biała Rządowa, Biała Druga

     - 7 czerwca (wtorek)   -    Biała Pierwsza, Biała-Kopiec , Łyskornia

     - 8 czerwca (środa)     -   Brzoza, Janowiec, Poręby, Młynisko, Koryta, Pieńki, Przychody, Dębina, Huby

     - 9 czerwca (czwartek)   -   Naramice, Wiktorów, Radomina

     - 10 czerwca (piątek)   -   Biała-Parcela, Rososz, Śmiecheń, Zabłocie, Góry Świątkowskie, Madej, Kule    

Odpady należy wystawić przed posesję w dniu zbiórki do godziny 600.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane:

     - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
     - zużyte opony  (rowerowe, motorowerowe, z wózków, motocykli oraz pojazdów  o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzeniadziałalności gospodarczej)
     - meble i inne odpady wielkogabarytowe w tym stolarka okienna, drzwi, dywany, wykładziny.

Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania, np. napis na pudełkach lub przyczepiona kartka.

Nie będą zbierane:
     - gruz, kamienie, materiały budowlane np. cegła
     - odzież
     - szkło luzem
     - opakowania po farbach i lakierach
     - odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych
     - odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne odpady niebezpieczne.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Biała pod nr tel.: (43) 84 19 090 wew. 34 lub w Firmie Eko-Region Sp. z o. o., pod nr tel. (44) 635 37 12  wew. 47.
Uwaga !!! Jeżeli ktoś nie zdąży wystawić odpadów wielkogabarytowych do godziny 06.00 rano, a samochód przejedzie przez teren miejscowości – nie zostaną one odebrane.

Wójt Gminy Biała
/-/ Aleksander Owczarek