30 maja 2022 r. o godz. 12.00, w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Białej odbyło się uroczyste otwarcie Wystawy Jubileuszowej z okazji 80. urodzin i 55. lecia pracy twórczej artysty  Pana Wacława Kubskiego,

pochodzącego z gminy Biała
Wydarzenie było doskonałą okazją do spotkania się osób nie tylko ze świata kultury, sztuki czy nauki, ale również pasjonatów chcących poznać twórczość Autora. Wśród zaprezentowanych dzieł znajdują obrazy pochodzące z cykli tematycznych m.in. „Dziury ozonowe”, pejzaże i martwa natura. Zebranych gości powitała dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej  – Pani Katarzyna Pichlińska, przystawiając w bardzo wielkim skrócie sylwetkę oraz liczny dorobek  Artysty. 
W uroczystości wzięli udział: Przewodnicząca Rady Gminy Biała – Barbara Pawełczyk, Sekretarz Gminy Biała – Henryka Stempień, Radny Sejmiku Wojewódzkiego – Andrzej Chowis, Wicestarosta Powiatu Wieluńskiego – Krzysztof Dziuba, Radni Rady Powiatu Wieluńskiego – Agnieszka Wasińska oraz Henryk Wojcieszak, Dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej – Jan Książek. Przybyli również goście specjalni, koledzy Wacława Kubskiegoz lat szkolnych: były wojewoda sieradzki – Jan Ryś, ksiądz Zygmunt Wróbel, koleżanka z klasy – była instruktor w WBP w Sieradzu Maria Kwiatkowska. Nie zabrakło oczywiście licznie zgromadzonej rodziny. Gratulacjom, życzeniom i miłym wspomnieniom nie było końca.   
 Podczas uroczystości miały miejsce jeszcze dwa, niezwykle ważne wydarzenie.
Z upoważnienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej, Wicestarosta Powiatu Wieluńskiego Krzysztof Dziuba wręczył Pani Mariannie Ścigale honorową odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Odznaka ta została przyznana Pani Mariannie na wniosek Prezesa Związku Plastyków Artystów Rzeczpospolitej Polskiej – Wacława Kubskiego,  jako osobie wyróżniającej się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.
Z kolei sam Autor wystawy, w imieniu Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków wręczył Panom: Januszowi Ścigale – Prezesowi oddziału Wrocławskiego ZPARP  oraz Panu Władysławowi Łuczakowi – Prezesowi oddziału Wieluńskiego ZPARP  najwyższe wyróżnienie dla szeroko rozumianych twórców amatorów – „Złotą Sztalugę”.
Uroczystość uświetniła swoim pięknym występem, uczennica sekcji muzycznej działającej w GOKIS w Białej, jednocześnie należąca do rodziny Artysty Ewelina Kupska.

P1010337
P1010549
P1010534
P1010526
P1010524
P1010513
P1010507
P1010504
P1010552
P1010499
P1010474
P1010469
P1010460
P1010439
P1010430
P1010429
P1010410
P1010398
P1010391
P1010367
P1010363
P1010356
P1010352
P1010343
P1010315
P1010295
P1010282
P1010267
P1010265
P1010260