Organizator kolejnej edycji konkursu "SOŁTYS NA PLUS" informuje o przedłużeniu terminu zgłoszeń do konkursu do dnia 10.07.2022 r. Celem konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów,którzy pracują na rzecz

lokalnej społeczności. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie http://konkurs-soltys.lodzkie.pl/. Możliwe jest również przesyłanie zgłoszenia w wersji papierowej na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

al. J.Piłsudskiego 8,

90-951 Łódż

z dopiskiem „SOŁTYS NA PLUS” Departament Promocji