Bank Spółdzielczy Ziemi Wieluńskiej z siedzibą w Białej Rządowej informuje o możliwości skorzystania z oferty prowadzenia Rachunku Oszczędnościowo - Rozliczeniowego (ROR).