Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, organizowanych w miesiącu marcu 2016 r. w godz.9.00 - 11.30, w Starostwie Powiatowym w Wieluniu.