Dnia 1 sierpnia 2015 r. (sobota) o godz. 17.00, na pamiątkę 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, na terenie gminy Biała wyemitowany zostanie modulowany dźwięk syreny w czasie jednej minuty.

K O M U N I K A TInformuję, że w dniu 1 sierpnia 2015 r. (sobota) o godz. 17.00, na pamiątkę 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, na terenie gminy Biała wyemitowany zostanie modulowany dźwięk syreny w czasie jednej minuty.

Głośna próba syren prowadzona będzie w ramach treningu systemu ostrzegania i alarmowania, zgodnie z § 10 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 960).

 

Wójt Gminy Biała
/-/ Aleksander Owczarek