Dyrekcja OR KRUS w Łodzi przesyła pismo dotyczące trzynastej edycji konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2015”.