Drukuj
Nadrzędna kategoria: Inwestycje
Kategoria: Inwestycje 2006-2010
Odsłony: 3729

Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej Biała-Parcela III od km 0+000 do km 0+900.

Budowa dróg na terenie Gminy Biała

Budowa drogi dojazdowej wewnętrznej Biała-Parcela III
od km 0+000 do km 0+900.


Wartość inwestycji: 440 420,00 zł.

Inwestycja przewidziana na lata 2010 - 2011.

Inwestycja polega na:

Do wykonania w roku 2010 od km 0+000 do km 0+410,00.

 

Stan techniczny drogi przed wykonaniem inwestycji:

082211p1020173
082201p1020169
082222p1020175
082231p1020180
084134p1020207
084146p1020208
084328p1020210
113707p1020212
113718p1020213
113727p1020214