Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej Brzoza - Kącik od km 0+000 do km 0+986,43.

Przebudowa dróg na terenie Gminy Biała

Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej Brzoza - Kącik
od km 0+000 do km 0+986,43


Wartość inwestycji: 661 144,55 zł.

Inwestycja przewidziana na lata 2010 - 2011.

Inwestycja polega na:

  • wykonaniu podbudowy na istniejącej jezdni z kruszywa łamanego, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 1250 m2,
  • wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno - asfaltowych standard II, gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm, na powierzchni 4001 m2,
  • wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego o gr. po zagęszczeniu 10 cm na powierzchni 1597 m2,
  • wykonaniu zjazdów, przepustów i oznakowania drogi.

Do wykonania w roku 2010 od km 0+000 do km 0+570,00.

 

115118p1030123
115106p1030119
115130p1030125
115208p1030129
115142p1030127
115222p1030130
115231p1030132
115458p1030137
115530dsci0050kopiowanie
115511p1030138