Drukuj
Nadrzędna kategoria: Inwestycje
Kategoria: Inwestycje 2010-2014
Odsłony: 1580

Projekt pn. "Remont drogi gminnej Klapka - Kopydłów od km 0+618 do km 1+696,81" jest realizowany przez Gminę Biała w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

Remont drogi gminnej Klapka - Kopydłów od km 0+618 do km 1+696,81

Projekt pn. "Remont drogi gminnej Klapka - Kopydłów od km 0+618 do km 1+696,81" jest realizowany przez Gminę Biała w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011.

Wartość inwestycji: 996 279,35 zł.

Kwota dofinansowania w ramach NPPDL 2008-2011: 498 139,67 zł.

 

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej Klapka – Kopydłów

na odcinku o długości 1076,25 mb polegający na:

 

 1. rozbiórce istniejącej nawierzchni na powierzchni 1980 m2,
 2. wykonaniu podbudowy z piasku na powierzchni 4385 m2,
 3. wykonaniu dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o gr. po zagęszczeniu 12 cm na powierzchni 4152 m2,
 4. wykonaniu górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o gr. po zagęszczeniu 8 cm na powierzchni 3043 m2,
 5. wykonaniu górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o gr. po zagęszczeniu 10 cm na powierzchni 728 m2,
 6. wykonaniu górnej warstwy podbudowy z destruktu o gr. po zagęszczeniu 10 cm na powierzchni 2494,80 m2,
 7. wykonaniu warstwy wiążącej z mieszanek mineralno – asfaltowych standard II o gr. po zagęszczeniu 4 cm na powierzchni 6316 m2,
 8. wykonaniu nawierzchni ścieralnej z mieszanek mineralno – asfaltowych standard II o gr. po zagęszczeniu 5 cm na powierzchni 6220 m2,
 9. wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10 cm na powierzchni 2077 m2,
 10. umocnienie skarp i dna rowów płytami prefabrykowanymi na powierzchni 609 m2,
 11. wykonaniu przepustów pod drogą z rur PE lub PEHD – 25 m,
 12. wykonaniu przepustów rurowych pod zjazdami z rur PEHD o średnicy 40 cm (rury karbowane grubościenne) – 74 m,
 13. wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego,
 14. wykonaniu humusowania zieleńców z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm - 2818 m2,
 15. wykonaniu robót konserwacyjnych na obiekcie mostowym.

 

Stan drogi przed remontem:

 

 

Stan drogi po remoncie:

 

 

kopydlow20112
kopydlow20111
kopydlow20113
kopydlow20114
kopydlow20115
kopydlow20116