Drukuj
Nadrzędna kategoria: Inwestycje
Kategoria: Inwestycje 2010-2014
Odsłony: 1626

Inwestycja dotowana ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.

Inwestycja pn. "Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej do pól Biała-Parcela Druga - Biała Rządowa - etap I, etap II" jest dotowana ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.

Wartość inwestycji: 257 563,77 zł.

Kwota dotacji:  54 000,00 zł.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej do pól polegająca na:

a/ wyrównaniu istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym frakcji 0 – 31,5 mm gr. 3 – 4 cm,

b/ wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w warstwie górnej gr. 10 cm frakcja 0 - 31,5 mm,

c/ wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BA0/12 mm gr. 5 cm,

d/ wykonaniu poboczy z destruktu gr. 10 cm zamkniętych emulsją asfaltową i grysami frakcji 3 – 5 mm.

082211p1020173
082201p1020169
082222p1020175
082231p1020180
084134p1020207
084146p1020208
084328p1020210
113707p1020212
113718p1020213
113727p1020214