Drukuj
Nadrzędna kategoria: Inwestycje
Kategoria: Inwestycje 2010-2014
Odsłony: 3621

Inwestycja pn. "Przebudowa drogi gminnej Zabłocie - Góry Świątkowskie na odcinku od km 0+000 do km 0+714" jest realizowana ze środków budżetu Gminy Biała.

 

Przebudowa drogi gminnej Zabłocie – Góry Świątkowskie na odcinku od km 0+000 do km 0+714 polega na:a/wykonaniu górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm po zagęszczeniu na istniejącej jezdni na powierzchni 2563 m2,

b/ wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno – asfaltowych o gr. 5 cm na powierzchni 38 55 m2,

c/ wykonaniu zjazdów do posesji, wykonaniu odwodnienia,

d/ wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego.

Wartość inwestycji: 544 414,24 PLN

Termin wykonania robót: do 30 września 2012 r.

 

Stan drogi po realizacji inwestycji:

 

 

Stan drogi przed realizacją inwestycji: 

 

 

094540dsci0094kopiowanie
094609dsci0095kopiowanie
094632dsci0104kopiowanie
094653dsci0107kopiowanie
094703dsci0109kopiowanie
094729dsci0112kopiowanie
094748dsci0234kopiowanie
104049dsci0605
104040dsci0603
104347dsci0608