Drukuj
Nadrzędna kategoria: Inwestycje
Kategoria: Inwestycje 2010-2014
Odsłony: 1717

Inwestycja pn. "Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej Młynisko - Pieńki na dł. 940 mb" jest współfinansowana ze środków budżetu Województwa Łódzkiego.

Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej Młynisko – Pieńki

na dł. 940 mb polega na:


a/ mechanicznym wyrównaniu istniejącej podbudowy kruszywem łamanym frakcji 0-31,5 mm – średnia grubość warstwy 3 – 4 cm,
b/ ułożeniu warstwy destruktu gr. 10 cm po zagęszczeniu frakcji 0-35 mm na powierzchni 4983  m2
c/ powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni emulsją asfaltową i grysami kamiennymi o wymiarach 3 – 5 mm,
d/ wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego o gr. 8 cm po zagęszczeniu,
e/ wykonaniu oznakowania pionowego – 16 szt.

Wartość inwestycji: 163 741,11 PLN

Kwota dotacji ze środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych:
50 000,00 PLN


Termin wykonania robót: do 31 sierpnia 2012 r.

 

Stan przed wykonaniem inwestycji:

 

Stan po wykonaniu inwestycji:

 

082044dsci0041
082133dsci0045
082108dsci0043
082148dsci0048
082202dsci0050
082227dsci0054
082215dsci0051
082249dsci0058
082239dsci0056
143033p1030219