Drukuj
Nadrzędna kategoria: Inwestycje
Kategoria: Inwestycje 2010-2014
Odsłony: 1743

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działanie - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

Projekt "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Biała" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Działanie - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. 

 

Przedmiotem inwestycji jest montaż i uruchomienie przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowościach położonych na terenie gminy Biała.

Zakres robót obejmuje wszystkie czynności związane z wykonaniem w dwóch etapach montażu 145 sztuk przydomowych mechaniczno biologicznych oczyszczalni ścieków o przepustowości dobowej do 5 m3 do oczyszczania ścieków bytowo – gospodarczych w technologii nisko obciążonego osadu czynnego (z możliwością wspomagania złożem biologicznym) z odprowadzeniem oczyszczonych biologicznie ścieków do gruntu za pomocą drenażu rozsączającego - na działkach w miejscowościach położonych na terenie gminy Biała:

- etap I – 86 szt: 47 szt. o przepustowości dobowej min. 0,75 m3, 29 szt. o przepustowości dobowej min. 1,05 m3, 10 szt. o przepustowości dobowej min. 1,5 m3,

- etap II – 59 szt: 41 szt. o przepustowości dobowej min. 0,75 m3, 13 szt. o przepustowości dobowej min. 1,05 m3, 5 szt. o przepustowości dobowej min. 1,5 m3.

 

Terminy wykonania etapów inwestycji:

I etap – 31 października 2012 r.,

II etap – 30 września 2013 r.

 

Całkowita wartość projektu: 2 022 920, 46 PLN.

Wartość dofinansowania z EFR w ramach PROW 2007 - 2013: 1 239 000 PLN.

 

082528p1030237
082551p1030242
083007p1030243
11260805102012239

Zadanie pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Biała" zrealizowane zostało z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.