Drukuj
Nadrzędna kategoria: Inwestycje
Kategoria: Inwestycje 2014-2018
Odsłony: 1480

Inwestycja pn. "Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej Zabłocie - Naramice" jest dotowana ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.

Wartość robót: 99 597,36 zł.

Kwota dotacji: 18 540,00 zł.

Długość przebudowanego odcinka: 275,63 mb.

Przedmiotem inwestycji jest:
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm,
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm,
- wykonanie poboczy z destruktu gr. 10 cm powierzchniowo utrwalonego grysami i emulsją asfaltową.

P1070557
P1070558
P1070559
P1070563