Drukuj
Nadrzędna kategoria: Inwestycje
Kategoria: Inwestycje 2014-2018
Odsłony: 1876

Inwestycja pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej Rososz - Ryś - etap I" została dotowana ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.

Wartość robót: 99 581,06 zł.

Kwota dotacji: 20 050,00 zł.

Długość przebudowanego odcinka: 382,00 mb.

Przedmiotem inwestycji jest m.in.:
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 12 cm,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych - gr. 4 cm,
- wykonanie poboczy z destruktu gr. 10 cm.