Gmina Biała w 2017 r. dokonała zakupów inwestycyjnych na rzecz następujących jednostek OSP: Agregat prądotwórczy FOGO FH8000 dla jednostki OSP Brzoza za kwotę 4.550,00 zł – zakup sfinansowany

przez Gminę Biała, Agregat prądotwórczy FOGO FH8000 dla jednostki OSP Wiktorów za kwotę 4.550,00 zł – zakup sfinansowany przez Gminę Biała, Drabina ratownicza DNW 3080/3 dla jednostki OSP Zabłocie za kwotę 4.900,00 zł – zakup sfinansowany przez Gminę Biała, Lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy Renault Trafic dla jednostki OSP Biała za kwotę 75.000,00 zł - zakup sfinansowany przez:

  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 30.000,00 zł (dotacja),
  • Województwo Łódzkie w kwocie 10.000,00 zł w ramach realizacji zadania: „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP”.

Pozostała kwota w wysokości 35.000,00 zł została pokryta z budżetu gminy Biała, z czego:

- 33.300,00 zł stanowiła darowizna jednostki OSP Biała na zakup samochodu,

- 1.700,00 zł stanowiły środki własne gminy Biała.     

Samochód ma zapewnić mobilność strażaków podczas prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych, a także służyć do przewożenia specjalistycznego sprzętu na miejsce zdarzeń.

 

ZADANIE ZOSTAŁO DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

www.zainwestujwekologie.pl

 

ZADANIE ZREALIZOWANO Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW FINANSOWYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO