PARTER

7

 Stanowisko ds. gospodarki odpadami i zamówień publicznych

7

Stanowisko ds. gospodarki wodnej i kanalizacyjnej

7

Stanowisko ds. inwestycji

6

 Stanowisko ds. dróg i inwestycji drogowych

6

 Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i rolnictwa

4

 Sala Ślubów

5

 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

5

 Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

I PIĘTRO

9-10

 Wójt gminy

9-10

 Sekretariat

9-10

 Stanowisko ds. organizacyjnych i samorządowych

8

 Stanowisko ds. informacji elektronicznej i pozyskiwania funduszy

11

 Sekretarz gminy

12

 Stanowisko ds. planowania przestrzennego, ochrony środowiska i działalności gospodarczej

13

 Skarbnik Gminy

14

 Stanowisko ds. księgowości budżetowej

14

Stanowisko ds.księgowości

14

 Stanowisko ds. płac

15-16

 Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

15-16

 Stanowisko ds. księgowości podatkowej

15-16

 Stanowisko ds. obsługi kasowej

17

 Sala posiedzeń

II PIĘTRO

18

 Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – PARTER, pok. 1, 2, 3

Czas pracy:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: godz. 7:30 - 15:30

środa: 8.00 - 16.00

tel. 841 90 02; 43 841 90 90 wew. 32

 

Gminne Centrum Usług Wspólnych w Białej – II PIĘTRO, pok. 29-30

Czas pracy:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: godz. 7.00 - 15.00

środa: 8.00 - 16.00

tel. 841 90 03; 43 841 90 90 wew. 31