PARTER

2

 Stanowisko ds. gospodarki odpadami i zamówień publicznych

2

 Stanowisko ds. dróg, gospodarki wodnej i inwestycji

2

 Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i rolnictwa

3-4

 Sala Ślubów

5

 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

5

 Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

I PIĘTRO

9-10

 Wójt gminy

9-10

 Sekretariat

9-10

 Stanowisko ds. organizacyjnych i samorządowych

8

 Stanowisko ds. informacji elektronicznej

11

 Sekretarz gminy

12

 Stanowisko ds. planowania przestrzennego, ochrony środowiska i działalności gospodarczej

13

 Skarbnik Gminy

14-15

 Stanowisko ds. księgowości budżetowej

14-15

 Stanowisko ds. płac

16-17

 Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

16-17

 Stanowisko ds. księgowości podatkowej

16-17

 Stanowisko ds. obsługi kasowej

18

 Sala posiedzeń

II PIĘTRO

19

 Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – PARTER, pok. 1, 6, 7

Czas pracy:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: godz. 7:30 - 15:30

środa: 8.00 - 16.00

tel. 841 90 02; 43 841 90 90 wew. 32

 

Gminne Centrum Usług Wspólnych w Białej – II PIĘTRO, pok. 25-26

Czas pracy:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: godz. 7.00 - 15.00

środa: 8.00 - 16.00

tel. 841 90 03; 43 841 90 90 wew. 31