Projekt pod nazwą "Zakup oraz montaż lamp parkowych wraz z fundamentami" sfinansowany został ze środków budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. W ramach realizacji projektu dokonano zakupu i montażu:
- 7 lamp parkowych.

Celem projektu była budowa oświetlenia wraz z montażem lamp na placu sportowo–rekreacyjnym w miejscowości Brzoza.

W ramach działań przygotowawczych dokonano analizy i określenia parametrów planowanych do zakupu lamp parkowych. Dokonano zakupu asortymentu wg określonego zapotrzebowania. Wykonano prace ziemne oraz montażowe, w których mieszkańcy sołectwa Brzoza, w tym n.in.: druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia służyli pomocą przy montażu zakupionych lamp oraz wykonywali prace organizacyjno-porządkowe.

Całkowity koszt projektu: 12 000,00 zł.
Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego: 12 000,00 zł.

---- Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego ----

10
9
8
7
6
5
P1130653
P1130652
4
3
2
1

*******************************************************************************************************

Projekt pod nazwą "Zakup oraz montaż agregatu chłodniczego" sfinansowany został ze środków budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. W ramach realizacji projektu dokonano zakupu i montażu:

- agregat chłodniczy

Celem projektu był zakup agregatu chłodniczego wraz z montażem do kuchni w budynku strażnicy OSP w Białej Rządowej.

W ramach działań przygotowawczych dokonano analizy i określenia parametrów i rodzaju urządzenia planowanego do zakupu i montażu. Dokonano zakupu urządzenia wg określonego zapotrzebowania. Mieszkańcy sołectwa Biała Rządowa, w tym n.in.: druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej i członkinie KGW służyli pomocą przy montażu zakupionego sprzętu oraz wykonywali prace organizacyjno-porządkowe.

Całkowity koszt projektu: 10 836,30 zł.
Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego: 10 836,30 zł.

---- Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego ----

3
9
8
7
10
6
4

*******************************************************************************************************