W kadencji 2018 - 2023 Rada Gminy działa w następującym składzie:

Barbara Pawełczyk - Przewodnicząca Rady Gminy

Lila Maciejewska - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Stanisława Bakota - Radny

Małgorzata Pichlak - Radna

Ewa Dwornicka - Radna

Marian Grzesiak - Radny

Mariusz Kamola - Radny

Anna Kiczka - Radna

Zbigniew Kupski - Radny

Jolanta Majchrowska - Radna

Elżbieta Mikuś - Radna

Janusz Kubski - Radny

Edward Prażmowski - Radny

Anetta Fraszek - Radna

Krzysztof Woszczyk - Radny