Obwieszczenie kalendarzyk polowań zbiorowych na sezon 2019/2020 Koła Łowieckiego "BÓR" w Wieluniu.

Obwieszczenie - informacja dotycząca zakończenia godzin polowań zbiorowych (dot. KŁ "Cyranka" w Leniszkach)

Na podstawie art. 42 a i b ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2018 r. poz. 2033) Wójt Gminy Biała w związku z otrzymanym pismem od Koła Łowieckiego Nr 24 "Cyranka" w Leniszkach oraz Koła Łowieckiego Nr 11 w Brzezinach przedkłada do publicznej wiadomości kalendarzyk polowań zbiorowych na sezon 2019/2020.