Gmina Biała informuje, że na realizację zadania pn.

„Utworzenie ekopracowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Młynisku”

w ramach Konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie”

otrzymała dofinansowane

w kwocie 46.589,00 zł w formie dotacji

na podstawie umowy nr 640/EE/D/2020 z dnia 07 grudnia 2020 r.

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Koszt całkowity zadania:  52 089,00 zł


Opis zakresu projektu:

W ramach projektu została utworzona pracownia na miarę XXI w, w której uczniowie z małej szkoły wiejskiej, mają możliwość poznawać otaczający świat - korzystając z najnowszych pomocy dydaktycznych, które pozwalają poprzez eksperymenty, doświadczenia czy  obserwacje łatwiej zrozumieć przekazywaną wiedzę i odnieść ją do współczesnego świata. Pracownia to wyrównanie szans edukacyjnych. Ekopracownia to miejsce eksperymentu i doświadczeń, z naciskiem również na bardzo ważną we współczesnym świecie – ekologię. W związku z tym w ubiegłym roku zakupione zostały m.in.: szafa chemiczna, dygestorium i stół demonstracyjny. Również dość duża grupa pomocy dydaktycznych (z chemii, fizyki, geografii, biologii i przyrody). Teraz w ramach realizacji zadania te wszystkie pomoce zostały uzupełnione następnymi. Aby to było możliwe należało przede wszystkim:
Zerwać podłogę, zrobić wylewkę i położyć płytki. W tym czasie także  wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną, zrobiono przyłącze do stołu demonstracyjnego wody i jej odpływ. Wymieniono całą instalację elektryczną na energooszczędną: w tym samym czasie wymieniono drzwi na nowe, a następnie wzmocniono ściany i nadano im gładką powierzchnię, a na końcu pomalowano. Sufit przy zmianie oświetlenia zrobiono podwieszany. Dopiero na końcu ustawiono dygestorium i szafy, które są niezbędne w pracowni chemicznej. Oprócz szaf wyżej wymienionych na tylnej ścianie ustawiono trzy szafy: 1 cała i 2 przeszklone, tzw. gabloty ekspozycyjne – które będą eksponować pomoce dydaktyczne. Na ścianie, przy oknie umieszczono także kącik przyrodniczy nad którym przyklejono fototapetę. Oprócz tych mebli ustawiono także regał na książki dla uczniów i biurko dla nauczyciela.

Tworząc listę pomocy przede wszystkim skupiliśmy się na tych, które będą umożliwiały prowadzić doświadczenia i samodzielnie wyciągać wnioski – mikroskopy dla uczniów, zestawy preparatów itp. Również modele 3-D, które pozwolą łatwiej przyswoić anatomię człowieka lub zwierząt.

Dopełnieniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych są pomoce z grupy informatycznej. Obecny świat oparty na komputerach bardziej trafia do ucznia i dlatego do naszej tablicy dokupiono: wizualizer, laptop i mikroskop nauczyciela z kamerą. Są to pomoce, które w znaczny sposób zwiększają motywację uczniów i powodują większe skupienie i zainteresowanie. Pozwalają uczestnikom zajęć na prezentowanie swoich pomysłów i efektów pracy całej klasie. Wizualizer nagrywa obraz na żywo, dzięki czemu pokazać można żywe stworzenia w ruchu, zademonstrować jakąś czynność. Dzięki posiadaniu laptopa, będzie można podłączyć kamerę mikroskopową do tablicy interaktywnej wówczas obraz spod mikroskopu wyświetli się na wspomnianej tablicy.


https://www.wfosigw.lodz.pl/