Gmina Biała informuje, że na realizację zadania pn.
Montaż odnawialnych źródeł ciepła oraz energii elektrycznej dla budynków użyteczności publicznej: 
Domu Ludowego oraz Świetlicy wiejskiej w Kopydłowie, gm. Biała"

otrzymała dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
w kwocie 184 055,00 zł w formie dotacji
na podstawie umowy dotacji Nr 700/OA/D/2022 z dnia 29 listopada 2022 r.
Całkowity koszt  zadania:  230 069,86 zł