Gmina Biała informuje, że pozyskała dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego w wysokości 54.990,00 zł w ramach projektu grantowego  „Zdalna Szkoła+" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I "Powszechni dostęp do szybkiego internetu", działanie 1,1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zakupionych zostało 18 szt. nowych laptopów wraz z oprogramowaniem antywirusowym. 09 września 2020 r. zakupiony sprzęt i oprogramowanie zostały przekazane dyrektorom szkół podstawowych z terenu Gminy Biała:

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Białej otrzymała 6 laptopów wraz z oprogramowaniem antywirusowym,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Młynisku otrzymała 6 laptopów wraz z oprogramowaniem antywirusowym,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Naramicach otrzymała 6 laptopów wraz z oprogramowaniem antywirusowym,

Komputery po przekazaniu ich do szkół, zostały przez dyrektorów poszczególnych jednostek, użyczone najbardziej potrzebującym uczniom, umożliwiając tym samym dzieciom, nie mającym dotychczas takich możliwości, kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych. Po zakończeniu obecnego stanu epidemii sprzęt wróci do szkół i pozostanie na wyposażeniu danej placówki oświatowej.

Zakup jest finansowany w ramach realizacji projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej  1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.