*********************************************************************************

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Piotra w okowach w Białej

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich w ramach zadania pn. "Wykonanie badań, prac konserwatorskich i restauratorskich przy ołtarzu głównym kościoła parafialnego pw. św. Piotra w okowach w Białej"

*******************************************************************************

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Rocha w Naramicach 

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich w ramach zadania pn. ,,Konserwacja ołtarza bocznego w kościele parafialnym pw. św. Wszystkich Świętych w Naramicach".

******************************************************************************

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mari Magdaleny w Łyskorni

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich w ramach zadania pn. ,,Ratownicze prace budowlane w obrębie drewnianej konstrukcji ścian zewnętrznych kościoła pw. św. Mari Magdaleny w Łyskorni "