Gmina Biała pozyskała dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego w wysokości 59.500,00 zł w  ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Zakupionych zostało 14 szt. nowych laptopów oraz 5 zestawów komputerowych oraz oprogramowanie antywirusowe. 13 maja 2020 r. zakupiony sprzęt i oprogramowanie zostały przekazane dyrektorom szkół podstawowych z terenu Gminy Biała:

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Białej otrzymała 7 laptopów, 1 zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem antywirusowym,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Młynisku otrzymała 5 laptopów, 2 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem antywirusowym,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Naramicach otrzymała 2 laptopy, 2 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem antywirusowym.

Komputery po przekazaniu ich do szkół, zostały przez dyrektorów poszczególnych jednostek, użyczone najbardziej potrzebującym uczniom, umożliwiając tym samym dzieciom, nie mającym dotychczas takich możliwości, kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych. Po zakończeniu obecnego stanu epidemii sprzęt wróci do szkół i pozostanie na wyposażeniu danej placówki oświatowej.

Zakup jest finansowany w ramach realizacji projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej  1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1

„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.