Projekt pod nazwą "Remont drewnianej podłogi w Sali OSP w Białej Rządowej" jest współfinansowany ze środków budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

W ramach realizacji projektu odnowiono (cyklinowanie, naprawianie ubytków, olejowanie) drewnianą podłogę w Sali OSP w Białej Rządowej.

Całkowity koszt projektu: 30 681,00 zł.
Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego: 12 000,00 zł.

---- Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego ----

08
06
04
02

*******************************************************************************************************

Projekt pod nazwą "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Biała Pierwsza" jest współfinansowany ze środków budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

W ramach realizacji projektu wybudowano odcinek oświetlenia ulicznego (2 lampy oświetleniowe) w miejscowości Biała Pierwsza.

Całkowity koszt projektu: 25 000,00 zł.
Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego: 12 000,00 zł.

---- Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego ----

07
03
01

*******************************************************************************************************

Projekt pod nazwą "Wyposażenie napowietrznego boiska do piłki nożno - ręcznej" został sfinansowany ze środków budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

W ramach realizacji projektu - na potrzeby wyposażenia placu rekreacyjnego w miejscowości Brzoza - dokonano zakupu wraz z montażem: dwóch bramek, czterech chorągwi oraz zakupiono wózek do wyznaczania linii boiskowych.

Całkowity koszt projektu: 12 000,00 zł.
Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego: 12 000,00 zł.

---- Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego ----

05
01
Resized20231130210139

*******************************************************************************************************

Projekt pod nazwą "Doposażenie Domu Ludowego w Kopydłowie" został sfinansowany ze środków budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

W ramach realizacji projektu dokonano zakupu stołów oraz krzeseł do wyposażenia budynku Domu Ludowego w Kopydłowie.

Całkowity koszt projektu: 12 000,00 zł.
Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego: 12 000,00 zł.

---- Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego ----

04
01
06

*******************************************************************************************************