Materiał dotyczący zasad bezpieczeństwa biologicznego w strefie ochronnej ASF. Link do komunikatu zamieszczonego na stronie Facebook'a Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi.

https://www.facebook.com/zarzadzaniekryzysowe/videos/387074201962083/