Gminna Biblioteka Publiczna w Białej, po złożeniu wniosku otrzymała w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 2020 Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek

publicznych, dofinansowanie w kwocie 15.000,00 zł.

Celem Programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.