W związku z podejmowanymi działaniami w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronowirusa COVID-19, zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego zostaje

Z uwagi na pojawienie się zagrożenia zakażeniem koronawirusem mając na względzie zdrowie zarówno Państwa, jak i pracowników bardzo proszę o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy Biała oraz GOPS.

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa - pracownicy ŁODR załatwiają sprawy wyłącznie drogą

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie

Informacja Głównego Inspektoratu Weterynarii dotycząca postępowania ze zwierzętami domowymi oraz zwierzętami gospodarskimi przez osoby poddane kwarantannie w związku z Covid-19.