Odpowiadając na liczne prośby mieszkańców Gminy Biała publikujemy elektroniczną wersję Biuletynu informacyjnego Gminy Biała - materiał podsumowujący trzy lata funkcjonowania samorządu

Gminy Biała w kadencji 2014 – 2018 oraz informujący o stanie gminnych spraw od początku kadencji do końca 2017 r.