11 marca obchodziliśmy Wojewódzki Dzień Sołtysa. Tegoroczna uroczystość odbyła się w Teatrze Wielkim w Łodzi. Pod jednym dachem gościło ponad 1200 sołtysów z regionu łódzkiego.

Podczas wydarzenia zostały wręczone przez Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia oraz Prezesa Stowarzyszenia Sołtysów Jana Tobiasza „Odznaki Sołtysa”, które są wyróżnieniem dla osób pełniących tę funkcję społeczną.

W uroczystości w Teatrze Wielkim w Łodzi wzięli także udział: przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Marek Mazur, pozostali przedstawiciele Zarządu Województwa Łódzkiego: wicemarszałek Dariusz Klimczak, wicemarszałek Artur Bagieński, członek zarządu Jolanta Zięba-Gzik oraz między innymi Sołtysi z terenu Gminy Biała Pani Beata Czochara Sołtys Sołectwa Biała Parcela, Pani Justyna Kamińska – Sołtys Sołectwa Biała Kopiec, Pani Ewa Nowak Sołtys – Sołectwa Radomina, Pani Marta Żbik – Sołtys Sołectwa Łyskornia, Pan Władysław Bakota – Sołtys Sołectwa Biała Rządowa, Pan Zdzisław Suwara – Sołtys Sołectwa Naramice, Pan Edward Prażmowski – Sołtys Sołectwa Rososz, Pan Ireneusz Dziuba – Sołtys Sołectwa Wiktorów, Pan Marian Grzesiak – Sołtys Sołectwa Kopydłów jak również Wójt Gminy Biała Pan Aleksander Owczarek.