Nie ustają starania Wójta Aleksandra Owczarka o instalację urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości na drodze krajowej nr 74 w granicach Gminy Biała. Na zaproszenie wystosowane z Głównego Inspektoratu

Transportu Drogowego wójt udał się do Warszawy i odbył ponad godzinne spotkanie konsultacyjne w Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w dniu 4 października br.

W rozmowie uczestniczyli: dyrektor Centrum Roman Wichniarz i Naczelnik Wydziału Instalacji oraz Utrzymania Urządzeń Ireneusz Potasiak. Omówiono możliwości pojawienia się systemu pomiarowego w Gminie Biała. Według wewnętrznej oceny GITD lokalizacja w Białej spełnia wszystkie wymogi i kwalifikuje się do montażu urządzeń pomiarowych. Wskazano na dwie ścieżki. Jedna to instalacja urządzeń w ramach realizowanego obecnie projektu unijnego. Warunkiem jest tutaj zakwalifikowanie się wniosku Wójta Gminy Biała do realizacji w wyniku audytu i oceny wszystkich wniosków dokonywanych przez Instytut Transportu Drogowego. Drugą możliwością jest przeniesienie istniejącej już instalacji z któregoś miejsca, gdzie droga straciła status drogi krajowej.
W drugim przypadku rozstrzygnięcia wymaga kwestia kosztów instalacji. Wyniki audytu mają być znane na przełomie października i listopada.

Wizyta wójta w Warszawie zbiegła się z V Mistrzostwami Polski Administracji Publicznej w Szachach. Tak się składa, ze jeden z głównych organizatorów mistrzostw  Krzysztof Pajączek - Prezes Zarządu Towarzystwa Edukacyjno-Sportowego Solvitur Ambulando - od lutego br. jest Dyrektorem Generalnym w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

W mistrzostwach wzięło udział ponad 100. zawodników i zawodniczek z całej Polski, choć przeważali przedstawiciele urzędów centralnych. Drużyna Urzędów Gmin, barwy której reprezentował Wójt Gminy Biała wśród 19. drużyn zajęła drugie miejsce w szachach szybkich i szóste w szachach błyskawicznych. Wójt Gminy Biała sklasyfikowany został w turnieju szachów szybkich na ósmym miejscu wśród 32. amatorów. Mistrzem Polski administracji publicznej został Tomasz Mika z Gminy Czarna - zaprzyjaźnionej z Gminą Biała.