Projekt pod nazwą "Doposażenie placu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Kopydłów" dofinansowany został ze środków budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.


W ramach realizacji projektu dokonano zakupu i montażu (wkład własny mieszkańców sołectwa):

  • 2 szt. bramek,
  • piłkochwytu o wymiarach 4 x 15 m,
  • ogrodzenia panelowego - 35 mb.


    Całkowity koszt projektu: 11 937,99 zł.

    Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego: 4 974,56 zł.

P1090448
P1090447
P1090446
P1090445
P1090444
P1090443
P1090442
P1090441
P1090440
P1090439
P1090448 P1090447 P1090446 P1090445 P1090444 P1090443 P1090442 P1090441 P1090440 P1090439