Informacja Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej dotycząca dostępności oraz godzin pracy bibliotek na terenie Gminy Biała od dnia 1 września 2020 r. Nadal obowiązuje bezwzględny nakaz zakładania

maseczek oraz dezynfekcji rąk.