Trzeci już rok Gmina Biała systematycznie wymienia stare energochłonne żarówki oświetlające drogi publiczne na ledowe – bardzo energooszczędne. Na drodze krajowej nr dk 74 (odcinek o długości ok. 8 km) zainstalowano

129 takich żarówek o mocy 68 Wat, zastępując nimi żarówki sodowe pobierające moc 170 Wat lub 270 Wat.

Natomiast 196 żarówek o mocy 34 Waty wkręconych zostało w miejsce żarówek sodowych świecących dotychczas  na drogach gminnych i powiatowych. Pobierały one moc o różnej wartości: od 70 Watów do ponad 150 Watów. Zakupów dokonano głównie z funduszów sołeckich.

Żarówki ledowe świecą w Naramicach, Młynisku (Huby, Pieńki, Zawodzie, Przychody), Kopcu, Brzozie (Kącik), Białej Drugiej, Biała Rządowa (Dziadownia). Łącznie oświetlono w ten sposób ponad 16 km dróg publicznych w gminie Biała. Jednocześnie przywracane jest oświetlenie na każdym słupie, podczas gdy żarówki sodowe świeciły na co drugim słupie. Montowane żarówki ledowe mają barwę światła dziennego i znacznie większą  wydajność strumienia  świetlnego z 1 Wata energii elektrycznej.

Wymiana żarówek przynosi kilkudziesięcioprocentowe oszczędności w zużyciu energii elektrycznej co przekłada się na znacznie mniejsze koszty utrzymania oświetlenia ulicznego. Żarówki te nie generują mocy biernej pojemnościowej powodującej dodatkowe opłaty. Gmina wymieniając same żarówki nie wchodzi w alternatywę ponoszenia kosztów dzierżawy słupów co miało by miejsce w przypadku wymiany opraw i wysięgników.