W drugą niedzielę września br. w Konopnicy odbyły się dożynki powiatowe. Obecna była na nich delegacja z Gminy Biała, którą stanowili mieszkańcy i głównie mieszkanki Brzozy z sołtysem Piotrem Sułkowskim.

Starosta Wieluński i Wójt Gminy Konopnica zapraszają na Dożynki Powiatowe, które odbędą się w dniu 8 września 2019 r. w Konopnicy. W programie m.in. Msza Święta w intencji rolników, prezentacje artystyczne

1 września 1939 roku o godzinie 4.40 spadły pierwsze bomby na Wieluń po ataku niemieckiej Luftwaffe i rozpoczęła się II wojna światowa. W 80. rocznicę tego barbarzyństwa w Wieluniu odbyła się uroczystość

25 sierpnia odbyły się Dożynki Gminy Biała, których gospodarzem w tym roku było sołectwo Brzoza. Uroczystość rozpoczęła się przemarszem korowodu dożynkowego,  uformowanego koło pana

O pomoc materialną może ubiegać się rodzic, opiekun prawny, ustawowy lub pełnoletni uczeń zarówno szkoły publicznej, jak i prywatnej. Ilekroć w ustawie jest mowa o uczniach należy przez to rozumieć

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach Oddział w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na wystawę - XXVIII ROL-Szansa 2019, która odbędzie się w dniach 24 - 25 sierpnia na terenie