Wójt Gminy Biała oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej zapraszają na XIV Przegląd Orkiestr Dętych - Biała 2019, który odbędzie się 30 czerwca 2019 r. na Stadionie GOSiR w Białej.

W dniu wczorajszym (19.03.2019 r.) Urząd Marszałkowski w Łodzi opublikował listę wniosków o dofinansowanie zadań z obszaru odnawialnych źródeł energii po dokonanej ocenie formalnej. Wniosek o dofinansowanie

Wójt Gminy Sulmierzyce serdecznie zaprasza twórców ludowych, przedsiębiorców, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia oraz przedsiębiorców posiadających w swoim asortymencie: rośliny ozdobne i owocowe,

W związku z możliwością wystąpienia zagrożenia fitosanitarnego na terenie woj. łódzkiego, związanego z chorobami kwarantannowymi śluzaka ziemniaka i bakteriozy pierścieniowej ziemniaka,

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi o/Wieluń przekazuje w załączeniu komunikat - apel do rolników dotyczący odpowiedzialnego stosowania środków ochrony roślin w gospodarstwach.