Gmina Biała informuje, że na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biała” z dziedziny Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi otrzymała dofinansowane

W dniach od 24 czerwca do 3 lipca 2019 r. członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gmin Biała i Ostrówek brały udział w Obozie Szkoleniowo – Wypoczynkowym zorganizowanym przez

Troje  dzieci  z  rodzin wielodzietnych z terenu naszej gminy zakwalifikowanych zostało na kolonie organizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży w Zduńskiej Woli. Kolonie odbywają

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach zaprasza na XXI Wojewódzką Wystawę Zwierząt Hodowlanych i Targi Rolne „W sercu Polski” ,które będą się odbywały w dniach 22 i 23.06 2019 roku.

Wójt Gminy Biała oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej zapraszają na XIV Przegląd Orkiestr Dętych Biała 2019. 30 czerwca 2019 r. godz. 1430 stadion GOSiR w Białej. W programie: parada orkiestr,

W związku z kolejną, XVI edycją Konkursu Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi zwraca się z prośbą o zgłaszanie kandydatów do Konkursu w następujących kategoriach: