Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przesyła, otrzymane z GIS zaktualizowane wytyczne MRiRW i GIS, dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych

30 lat temu, 8 marca 1990 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym.
W dniu 27 maja 1990 r. odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory samorządowe w Polsce. Były to pierwsze

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazuje w załączeniu pismo dotyczące prowadzonej kampanii informacyjnej „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”, której celem jest zwiększanie wiedzy Polaków

Od lutego w Gminie Biała mają miejsce różnego rodzaju inicjatywy mające na celu wsparcie  dla Wojtusia Howisa, którego tata pochodzi z Młyniska. Wojtuś cierpi na ciężką chorobę rdzeniowego zaniku mięśni SMA1.

Urząd Gminy Biała informuje, że w dniach od 22-06-2020 r. do 26-06-2020 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (od właścicieli nieruchomości zamieszkałych) według następującego harmonogramu:

Nexera Sp. z o.o. pragnie poinformować o projekcie sieci światłowodowej, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na terenie sołectw: Janowiec, Młynisko Wieś, Młynisko Pierwsze. Aby mogli Państwo

Apel popierający ideę wniosku Zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustanowienia ,,GMINNEGO BONU INWESTYCYJNEGO’’ dla gmin z obszarami wiejskimi.

Otwarcie placówek oświatowych, zwiększona dostępność  do urzędu gminy. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło, kalendarz zmian w systemie oświaty, który wygląda następująco: