Ochotnicza Straż Pożarna, Sołectwo Biała Rządowa oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej zapraszają na Festyn Odpustowy w Białej, który odbędzie się 31 lipca 2022 r.  na placu przed salą OSP w Białej.